Защо
Обзор
Архив
Награди
Я да видим ИНТЕРЕСНОТО
За по-бърз достъп: Техно-Линк Search.bg BK Ltd.
СМС-С - официален спонсор на Я
Ако някога сърфирайки попаднете на интересен сайт изпратете ми препратка, нека и други да го видят.
КлюКи.Net - любопитното днес!
Здравейте и извинявайте за закъснението, впрочем няма какво да ви се извинявам за всичко е виновен Богомил Бонев - той още докато беше министър на вътрешните работи...
"Сметната палата на Република България извършва независим контрол на публичните финанси, с който гарантира общественото доверие при разходването на бюджетните средства и допринася за стабилното управление на финансите в страната."
Българското участие и успехи на Олимпиада 2000 са представени в сайта на БНТ - www.bnt.bg/sydney.htm , ако имате медиа-плеер можете да видите най-радостните моменти. Да си пожелаем страницата да става все по-тежка от рекорди и медали. 
"По случай 120 г. от рождението на Йордан Йовков (9 ноември 2000 г.) студентският вестник "Бодил" обявява конкурс за къс непубликуван разказ без ограничения в тематиката." За победителите има награди.
"Кармания е един интернет-сайт, създаден с единствената цел да задоволи интересите на всички автомобилни маниаци.Тук можете да намерите информация за всякакви видове автомобили, много снимков материал и статистически данни."
Ако обичате безплатните неща в интернет, погледнете AllFree/Аванта все нещо ще си харесате.
Искате ли да получавате редовно
"Я да видим ИНТЕРЕСНОТО"?
Напишете своя e-mail в текстовото поле и натиснете Submit
Ако някога сърфирайки попаднете на интересен сайт изпратете ми препратка, нека и други да го видят.
Вашата реклама
СМС-С - спонсора на Я
За по-бърз достъп: Техно-Линк Search.bg BK Ltd.

Copyright © 1999 BK Ltd.
Защо
Обзор
Архив
Награди