Защо
Обзор
Архив
Награди
Я да видим ИНТЕРЕСНОТО
За по-бърз достъп: Техно-Линк Search.bg BK Ltd
ЗОВ ЗА ПОМОЩ!
Ако някога сърфирайки попаднете на интересен сайт изпратете ми препратка, нека и други да го видят.
Преди 10 години гордо казвах - "Аз съм свободен човек от свободна държава". Сега тъжно констатирам, че всичко в Родината ми е ФОЛК в най-лошата му форма. Преди три години държавата ограби 3000 акционера на МДК Пирдоп с 3 000 000 DM, след което продаде завода услужливо забравайки за този дълг. Сега родината на инвеститора не е много склонна да ни пусне зад Шенгенската завеса, вероятно с основание.
Обзор 65/10.11.2000
постоянен линк - index65.htm
Ако имате желание и възможности за бизнес с държавни институции е добре да сте запознати с Регистъра на обществените поръчки. "Негова цел е повишаване на ефективността при използването на бюджетните и обществените средства чрез: 
установяване на прозрачност; 
осъществяване на ефективен контрол при изразходването им; 
осигуряване на условия за конкуренция; 
стимулиране на икономическото развитие."
Склуптурата на света София - "Градското ръководство на София е взело решение в центъра на София да се издигне склуптура на света София. Срещу това решение се обявиха Светия синод и опозицията..."
Още една страница със списъци и линкове на колежи и университети в чужбина (Англия и Америка). Добавени са списъци с организации и програми за спонсориране на обучението.
Психологически тестове - "Тази страница ще предлага психологически тестове, повечето от които са публикувани на чужди психологически сайтове. Идеята е да се популяризира в българското интернет - пространство попълването на психологически тестове и въпросници - нещо, което отдавна се предлага от чуждестранни сървъри."
Тийнс е електронно списание за младите. Можете да се запознаете с бъдещия си приятел/ка, да почетете нещо за секса или след като прочетете поредната глава от Книгата дали си заслужава да посегнете към иглата при първия труден момент в живота.
Искате ли да получавате редовно
"Я да видим ИНТЕРЕСНОТО"?
Напишете своя e-mail в текстовото поле и натиснете Submit
Ако някога сърфирайки попаднете на интересен сайт изпратете ми препратка, нека и други да го видят.
Вашата реклама
За по-бърз достъп: Техно-Линк Search.bg BK Ltd.

Copyright © 1999 - 2000 BK Ltd.
Защо
Обзор
Архив
Награди