Защо
Обзор
Архив
Награди
Я да видим ИНТЕРЕСНОТО
За по-бърз достъп: Техно-Линк Search.bg BK Ltd
ЗОВ ЗА ПОМОЩ!
Ако някога сърфирайки попаднете на интересен сайт изпратете ми препратка, нека и други да го видят.
Обзор 69/06.02.2001
постоянен линк - index69.htm
получили обзора 677 абоната
"Държавната комисия по ценните книжа е независим държавен орган... за регулиране и контрол... с цел осигуряване на защита на инвеститорите и стимулиране развитието на открит и ефективен пазар на ценни книжа." Ако индекса на фондовата борса е недостатъчен индикатор за развитието на пазара то нека погледнем обзор 65.
"Едно Разправят, че съвременните технологии не били за жени, правели ги нервни или дори фригидни … е, не съм съгласна, мой човек - обичам техниката и технологиите, а тя, бога ми, в ръцете на жените далеч не е купчина мъртво желязо, както твърдят по-окосмената половина от човечеството!" Ynex - wap, sms, gsm.
Здравейте, как се казвате?
Какво означава това име? БГ имена ни предоставя - "Списък (който изобщо не претендира да бъде пълен и изчерпателен) на имената, използвани в България и техните значения".
"Всяка вечер, преди да положа замислената 
си глава върху смачканата от безбройните 
безсънни нощи възглавница, аз се питам: 
"Защо напусна България?"; "По-добре ли  
живееш в чужбина?; "Щастлив ли си?". 
След тези мои дълги десет години извън Родината не мога да си отговоря на тези въпроси... Нека задружно променим съдбата на България, а със нея, ако не нашата съдба, то съдбата на децата ни." За България от далеч.
"Антибиотика днес оглавяват музикалните класации в България. Но пътят към челните позиции в никакъв случай не може да се нарече лесен за момичетата. И въпреки това, че всички мислят, че Антибиотика е нова група, историята им изобщо не е кратка." Фен сайт на Антибиотика (според мен доста по-добър от официалния).
Искате ли да получавате редовно
"Я да видим ИНТЕРЕСНОТО"?
Напишете своя e-mail в текстовото поле и натиснете Submit

Far Plus


 
Ако някога сърфирайки попаднете на интересен сайт изпратете ми препратка, нека и други да го видят.
Вашата реклама
За по-бърз достъп: Техно-Линк Search.bg BK Ltd.


Copyright © 1999 - 2001 BK Ltd.
Защо
Обзор
Архив
Награди