StatWin - пълна статистика на работата и процесите на компютъра


Вие можете да увеличите рязко производителността на компютрите в офиса, компютърната зала, учреждението, бдителното око на шефа ще е на всеки компютър по всяко време. Аргументирано може да се потърси отговорност за пилеене на машинно време, достъп до Интернет или печат на документи. Ще разполагате с пълна и систематизирана статистика за работата на компютъра с Win 95/98/2000/NT, възможност за защита на файлове, директории и регистри по желание, изпращане на базите данни към сървър, приятен и интуитивен интерфейс, менюта и хелп на български, английски и руски.
 
Програмата StatWin е предназначена за събиране и анализ на статистика на работата на компютър работещ с Windows 95/98/2000/NT. Също и за администриране на посочените операционни системи. В дадения момент програмата предоставя възможност за събиране на следната статистическа информация:
 
1. Начален момент на работата на компютъра, момент на приключване на работа. Заедно с това се фиксират имената на потребителите (профила) работещи с компютъра (ако Windows ползва многопрофилен режим), количество стартирания, увисвания на компютъра. Изчислява се общото време на работа, усреднено време, усреднено време на работна сесия и т.н. Предоставя се възможност за преглед на определен период (ден, седмица, месец, година).
 
2. Инфомация за процесите (приложенията) стартирани в Windows. Название на процеса(приложението), заглавие на прозореца на процеса, начален момент на работа, момент на приключвана на работа, обща продължителност на работата на процеса, име на потребителя (профила) стартирал процеса.
 
3. Инфомация за работата в Интернет в Windows. Име на връзката, начален момент на достъп, момент на прекъсване на достъп, обща продължителност на достъпа до Интернет, име на потребителя (профила) осъществил достъпа до Интернет. Време на телефонната сесия.
 
4. Информация за работа на принтера. Название на разпечатаните документи. Име на потребителя печатил документите. Кога документите са били разпечатани (момента на печат). Колко време са се печатили. Колко страници са съдържали.
 
5. Информация за активността на работещия на компютъра. Под активност се разбира работата на потребителя с мишката и клавиатурата (натискане на клавиши, кликвания). Ако работещия не е проявил активност за определен период, то се фиксира престоя на компютъра.
Като резултат се формират следните статистически данни:
- Инсталирани/деинсталирани програми в Windows НОВО
- Цялото време на работа
- Време на активност
- Време на престой
- Процент на активност
- Процент на престой
- Натиснати клавиши
- Кликове с мишката
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ:
 
- StatWin може да защити ПРОИЗВОЛНИ файлове от четене/запис/копиране/изтриване
 
- StatWin може да защити произволни ключове в регистъра от изтриване/промяна
 
- StatWin е напълно защитена система. StatWin защитава своите системни файлове и системни настройки в регистъра автоматично
 
- Показва времето на работа с компютъра, времето на достъп до Интернет, астрономическото време (Превключването Време на работа - Астрономично време става или чрез менюто или с двоен клик върху брояча)
 
- Напълно променяем външен вид на брояча
 
- Календар
 
- ПРЕГЛЕД НА ПРОЦЕСИТЕ в реално време (Название, когда е стартирал, допълнителна информация, прозорци) + Возможност да се "убиват" процеси
 
- ОГРАНИЧЕНИЕ НА ДОСТЪПА ДО ИНТЕРНЕТ. (Например не повече от минута. В този случай брояча брой в обратна посока)
 
Поддръжка на работата в локална мрежа.
(Преглед на базите данни през мрежата, изпращане данните на сървър)
 

StatWin представител за България
Борислав Кирилов ЕООД
GSM 087 336 370
e-mail: ya@bkltd.com
ICQ 19984411
 
За StatWin
Поръчка
Download
 
 
  Публикувано в сп. Бизнес Софтуер