StatWin - download

 
StatWin Pro 6.1 (Windows 95/98/NT/2000) [1.3 Mb]
Пълна версия на StatWin.

StatWin Enterprise 6.1 (Windows 95/98/NT/2000) [1.4 Mb]
Пълна версия на StatWin, с функции за работа в локална мрежа и функции на дистанционно администриране

StatWin Enterprise Client 6.1 (Windows 95/98/NT/2000) [320 Kb]
Специален инсталационен файл, позволяващ максимално да се опрости инсталирането на следящия модул на клиентските машини в мрежата.
Включва само следящия модул (без икони, документации, хелп)

Пример за ограничаване правата на потребителите (функция на администриране) [1 Kb]
Изтеглете файла и го копирайте в директорията SWAdmin.
След рестартиране ограниченията се включват.
ВНИМАНИЕ! ПРЕДИ рестартиране, с помоща на модула за администриране (swadmin.exe) ИЗМЕНЕТЕ името(логин) на администратора "Администратор" на ВАШЕТО име(логин) на администратор!
 

StatWin представител за България
Борислав Кирилов ЕООД
GSM 0887 336 370
e-mail: ya@bkltd.com
ICQ 19984411
 
За StatWin
Поръчка
Download