StatWin - поръчка за регистрация

За да регистрирате програмата StatWin е необходимо:
1. Да преведете необходимата сума за регистрация от таблицата плюс 2 лева за пощенски разходи.
Програма
/цена за един лиценз/
домашен фирма домашен
+ поща
фирма   
+ поща
StatWin Pro 29 59 31 61
StatWin Enterprise - 295 - 297
StatWin Enterprise Client - 29 - 31
Пример: за лицензиране на StatWin Pro за домашен потребител цена 29лв. за програмата +2лв пощенски разходи общо 31лв.

ТБ Хеброс, клон Пирдоп
с-ка 105 916 4512 б.к. 800 752 73
Борислав Кирилов ЕООД
за StatWin
телефон за контакт: GSM 0887 336 370
e-mail: ya@bkltd.com
2. Да попълните следната форма с данните за фактура (необходимо е данните от банковия превод да съвпадат с тези на фактурата):
Име:
гр. (с)
ул. №
МОЛ (за фирми)
БУЛСТАТ (за фирми)
ДН (за фирми)
Преведена сума
3. Да попълните следната форма с данните за етикетиране на фактурата и получаване на регистрационния ключ:
Име:
гр. (с)
ул. №
телефон
e-mail
 

 


StatWin представител за България
Борислав Кирилов ЕООД
GSM 087 336 370
e-mail: ya@bkltd.com
ICQ 19984411
 
За StatWin
Поръчка
Download