Print from DOS on printers under Windows98, WinXP, Windows2000 DOSPRN
DOSPRN international dos print support center Spanish dos print support center DOSPRN Israel dos usb support center DOSPRN Ukrainian dos print support center DOSPRN Polish dos print support center DOSPRN Bulgarian dos print support center

Описание | Ръководство | Какво ново | Download | Референции | Поръчка | FAQ | Поддръжка | Вход

За DOSPRN

Тази програма е създадена да поддържа DOS програми при печат със съвременни мастилено-струйни и лазерни принтери. Много от евтините принтери на пазара не могат да печатат в текстов режим и печатат само в графичен режим (така наречени GDI - устройства). Също така, някои стари (а и по-нови) програми под ДОС бяха създадени да печатат на матрични принтери с текстов режим на печат. Допълнително пък, много принтери не могат да поддържат родните езици в текстов режим.

DOSPRN помага да се преодолее този проблем. Вие можете да го използвате с ДОС програми и да печатите на какъвто и да е принтер.

DOSPRN се разпространява, като Shareware софтуер. Вие можете да ползвате DOSPRN през пробния период. След, като той изтече трябва да лицензирате програмата или да я деинсталирате от Вашия компютър (DOSPRN Program Group).

Инсталация

Изтеглете и стартирйте саморазархивиращия се файл DOSprn.exe . По време на инсталация, DOSPRN копира всички нужни файлове и директории на вашият компютър.

Стартиране на програмата

Можете да стартирате DOSPRN с КЛИКВАНЕ върху иконата на вашия десктоп или чрез бутон "Start" и папката на програмата (ако сте избрали тази алтернатива по време на инсталацията). След като стартирате DOSPRN, ще видите неговата иконка в трей областта (близо до "часовника", обикновено в десния долен ъгъл). Display icon and progress of printing in tray area В този моменнт DOSPRN - е готов за работа.

Настройка на програмата

Ако натиснете десен бутон на мишката сочейки иконата на DOSPRN в трея, ще видите POPUP менюто за настройки. Това меню дава достъп до главния прозорец на програмата "настройките".
Менюта:Manage DOS printing by popup menu

  • Отвори - отваря прозорецът за основните настройки  
  • Печат към файл - създава файл с принтирания документ
  • Задачи - принтира вашата последна задача (ако 'auto print' опцията не е включена)
  • Ориентация - смяна на ориентацията на листа
  • Изтрий задача - изтрива последната задача от DOSPRN опашката (ако 'auto print' опцията не е включена)
  • Отказ - затваряне на popup менюто
  • Изход - излизане от DOSPRN

 

Прозорец - главни свойства

Automatic capture printed text under Windows98, Windows200 and WindowsXP


Тайм аут

Това е времето на бездействие преди стартиране на печата. Ако ДОС приложението не изпрати, нещо в този период, DOSprn започва принтиране. 

Автоматичен печат

Ако е разрешен, DOSPRN автоматично стартира принтирането след изтичате на тайм аут периода. Ако не е разрешен, можете да отпечатвате в ръчен режим.

Печат при Form Feed

Ако ДОС приложението поддържа FormFeed и този символ излиза след всяка задача, разрешете тази опция и минимизирайте. В резултат ще ускорите процеса на работа.

Прихвани порт

Тази възможност за сега е възможна само в Win95/98/Me. DOSPRN прихваща всички данни изпратени от ДОС към принтера. Ако ползвате WinNT/2000/XP/Vista/Win7, DOSPRN трябва да ползва prn2file.com резидентен ДОС драйвер за ДОС сесията ви.

Печат на файл

Можете просто да изпратите текстов ASCII файл за принтиране.

Задачи

Принтиране на последната задача (ако опцията 'автоматичен печат' е забранена)

Изтрий задача

Изтриване на последната задача от списъка на задачите (ако опцията 'автоматичен печат' е забранена)

Файл на задача (filemask)

Име на файла (или маска на файлове) за временния буфер на данните. 

Забележка:
Ако ползвате WinNT/2000/XP/Vista/Win7 и желаете да промените името и мястото на временния файл, задължително трабва да съобразите това с резидентния ДОС драйвер prn2file.com и неговите параметри.

Език на интерфейса:

Можете да изберете език на интерфейса на програмата. В момента се поддържат English, French, Deutsch, Swedish, Dutch, Italiano, Slovak, Espanol, Greek, Romanian, Hungarian, Catalan, Croatian, Russian, Ukrainian, Belorussian, Latvian, Czech, Bulgarian and Polish. Вие можете да преведете интерфейса на родния си език. Моля прочетете по подробно в езикови модули или изпратете писмо до поддръжката.

Ориентация

Изберете основното разположение на хартията за печат

Пренася дълги редове

Ако тази опция е разрешена всички редове над установения размер ще се пренасят автоматично

Символ за нова страница

DOSPRN можете да обработите FormFeed символ (ASCII 12) или да го игнорирате.

LF като CR/LF

DOSPRN може да обработи LineFeed символ (ASCII 10) като просто връщане на изходна позиция на реда, или като CarriageReturn  (ASCII 13) и LineFeed (ASCII 10). Във втория случай отива в началото на следващия ред.

Стартира се минимизирано

Ако сте разрешили тази опция, DOSprn ще се стартира минимизиран в трея по подразбиране. В обратния случай основния прозорец ще се показва при старт.

Принтер

Изберете принтера за печат. Забележка: Ако ползвате мрежов принтер то не трябва да посочвате локален порт

Sequences

The program features ESC-sequences support. DOSPRN can emulate various schemes including the frequently used Epson Esc-P2 standard, the default DOSPRN scheme, HP PCL or a user-defined scheme.

Fonts Properties

DOS printer codepages, margins and fonts selectable


Fonts

You can see the list of installed fonts here. Monospace fonts are displayed in green, while proportional fonts are in red. We recommend that you use monospace fonts (like Courier or Lucida). 

Display Monospace Only

If this option is selected, the fonts list will include monospace fonts only

CP

Codepage. File .cp must contain the codepage description. DOSPRN supports 850 (East Europe), 852 (West Europe), 737 (Greece), 437 (USA), 857 (Turkish), 862 (Hebrew), 775 (Latvian), 855 (Bulgarian), 1125 (Ukrainian) and 866 (Cyrillic) codepages. 

The "Preview" button allows one to view file ASCII.tbl in this codepage. The preview picture must match the appearance of this file in the DOS-box. If you are comfortable with all this, you can read more about codepage modules structure and modify codepage files yourself. Otherwise you can e-mail support if you have problems or special needs.

Size

A default font size.

CPI

This is a parameter specifying the number of characters per inch. There is interdependence on the font style and size.

LPI

This is a parameter specifying the number of lines per inch. There is interdependence on the font style and size.

Margins

Top, left, bottom and right margins' sizes will be applied when printing a text document from DOS-applications. There is not interdependence on the DOS document settings.

Preview

The preview section displays the currently selected font in WYSIWYG mode


Описание | Ръководство | Какво ново | Download | Референции | Поръчка | FAQ | Поддръжка | Вход